Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune Rapport 06.01.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Om telle- og måleproblematikk knyttet til bosatte flyktninger og beregning av utgifter per bosatt flyktning Notat 25.11.2019
Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord Rapport 02.05.2019
Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser» Rapport 02.05.2019
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune Rapport 06.02.2019
Forventningens kraft Vitenskapelig monografi 01.11.2017
Varig bolig – mer enn et sted å bo? Rapport 28.02.2017
Evaluering av prøveordning med mobbeombud Rapport 25.10.2016
Evaluering av barnevernet i Drammen kommune Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2015
Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapport 17.08.2015
Bruddstykker av helhet Rapport 17.06.2015
En tvetydig gave? Rapport 12.06.2015
Opplevelseskortet Foredrag 27.03.2015