Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Beskyttelsesfaktorer i det forebyggende arbeidet Notat 18.12.2023
Samiske barnehager som helsefremmende arena. Foredrag 16.11.2023
Sámi rights and sustainability in early childhood education and care Vitenskapelig artikkel i antologi 14.11.2023
Outdoor activities promoting mental and physical health and well-being in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.10.2023
Risiko- og beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder i 2022 Rapport 05.10.2023
Ung i Østre Agder Notat 05.10.2023
Ung i Listerregionen Notat 05.10.2023
Ung i Kristiansandsregionen Notat 05.10.2023
Ung i Setesdalsregionen Notat 05.10.2023
Ung i Agder Notat 05.10.2023
Care crisis and trust Foredrag 22.09.2023
Supporting Children’s Psychosocial Well-Being in Sámi ECECs Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 16.08.2023
Lokalt utviklingsarbeid i konkurranse med globale standardløsninger Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Bakkebyråkrater: Førstelinja i samhandling med brukere i kriser Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kulturell bærekraft - praksiser i samiske barnehager Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.06.2023