Helse, utdanning og velferd

Forskningsgruppen for Helse-, utdannings- og velferdsforskning jobber innenfor et bredt spekter av offentlige tjenester og grupper i samfunnet. Forskningsprosjektene i gruppen har to ulike tilnærminger.

Den ene tilnærmingen vektlegger sektorkunnskap om statlige og kommunale tjenester. Vår forskning omfatter tjenester og sektorer som skole, barnehage, helsetjenester, boligsosiale, innvandring/integrering, arbeidsliv, og arbeidsmarkedsrettede tiltak. Vårt mål er å ha en helhetlig kunnskap om ansvar, arbeidsmetoder, lover og regler innenfor disse sektorene.

Den andre forskningstilnærmingen legger vekt på ulike sosiale temaer eller sosiale grupper. Dette inkluderer studier av sosiale forhold, utsatte grupper eller endringer i samfunnet og omfatter både barn, unge, voksne og eldre. Denne typen studier innbefatter både hvordan sosiale utfordringer oppstår, hvordan ulike sosiale forhold oppleves, og ikke minst hvilke konsekvenser de får.

Gjennom god forståelse for fenomener og sektorkunnskap er det et overordnet mål å gjennomføre forskningsprosjekter som er relevante og verdifulle for våre oppdragsgivere.

Aktuelle saker

 • Positive erfaringer med Foreldrekompasset

  Ansatte og foreldre som har deltatt i foreldrestøtte-programmet Foreldrekompasset er gjennomgående positive, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

  10.05.2024

 • Ságat brøt god presseskikk i sin omtale av Telemarksforsking

  Pressens Faglige Utvalg (PFU) slo 24. april fast at avisen Ságat brøt god presseskikk i sin omtale av Telemarksforsking i en artikkelrekke vinteren 2024.

  26.04.2024

 • Barns bosted og medvirkning

  Delt bosted for barn forutsetter harmoni og gode relasjoner mellom foreldrene. 63 prosent av foreldre som ikke bor sammen sier at barna ikke har påvirkning på bostedsløsningen.

  27.01.2023

 • Moderne familier møter barnehagen i ny bok

  Hva er familie? Dette er et av spørsmålene Telemarksforskings Monica Bjerklund stiller i en ny bok om familieformer i dagens samfunn.

  06.09.2022

 • Evaluering av Roots of Empathy

  Kan babybesøk på skoler fremme empati hos barn? Notodden kommune prøver ut klasseromsprogrammet Roots of Empathy og takket være engasjerte instruktører, familier og prosjektledelse har de lykkes med implementeringen av det empati-byggende programmet.

  08.06.2022

Se flere nyheter