Helse, utdanning og velferd

Forskergruppen Helse, Utdanning og Velferd har fokus både på offentlige tjenester og ulike grupper i samfunnet.

Vi forsker på statlige og kommunale sektorer som oppvekstsektoren, skolesektoren, barnehagesektoren, kultur- og fritidssektoren og helsesektoren. Vi har gjennomført prosjekter som omhandler boligsosialt arbeid, inkludering og integrering, skole- og barnehagestruktur, barnehageøkonomi, arbeidsliv og arbeidsmarkedsrettede tiltak.

Innenfor disse sektorene er målet å ha helhetlig kunnskap om sektorens ansvarsoppgaver, arbeidsmetoder, lov- og regelverk.

I tillegg forsker vi på ulike pedagogiske, sosiale og helsemessige forhold og flere ulike samfunnsgrupper. Bl.a. omfatter dette ledelse- og kvalitetsarbeid i pedagogiske institusjoner, veiledning- og kompetanseutvikling i pedagogiske institusjoner, forebyggende virksomhet, tidlig innsats overfor barn og unge, folkehelse, sykepleie, omsorg, vold og overgrep, psykososialt arbeid, sosialpedagogisk- og barnevernsfaglig arbeid, skolevegring, urfolk og urfolkspedagogikk, oppvekst, nye familieformer og familiemangfold, samlivsbrudd og samvær, språklig og kulturelt mangfold, rasisme og diskriminering, arbeid med bærekraft i pedagogiske institusjoner, arbeid med fagplaner og fagfornyelsen, kulturarbeid i skole og barnehage, pedagogisk-psykologisk rådgiviningsarbeid, sosialfaglig arbeid i NAV, sosioøkonomiske vansker, resiliens og risiko og ulike sårbare eller utsatte grupper. Målet er å få kunnskap om sosiale forhold og utsatte grupper. Dette innbefatter både hvordan sosiale utfordringer oppstår, hvordan ulike sosiale forhold oppleves og ikke minst hva slags konsekvenser de har.

Gjennom god fenomenforståelse og sektorkunnskap er det et overordnet mål å gjennomføre forskningsprosjekter som både er relevant og nyttig for oppdragsgiverne våre.

Aktuelle saker

 • Barns bosted og medvirkning

  Delt bosted for barn forutsetter harmoni og gode relasjoner mellom foreldrene. 63 prosent av foreldre som ikke bor sammen sier at barna ikke har påvirkning på bostedsløsningen.

  27.01.2023

 • Moderne familier møter barnehagen i ny bok

  Hva er familie? Dette er et av spørsmålene Telemarksforskings Monica Bjerklund stiller i en ny bok om familieformer i dagens samfunn.

  06.09.2022

 • Evaluering av Roots of Empathy

  Kan babybesøk på skoler fremme empati hos barn? Notodden kommune prøver ut klasseromsprogrammet Roots of Empathy og takket være engasjerte instruktører, familier og prosjektledelse har de lykkes med implementeringen av det empati-byggende programmet.

  08.06.2022

 • Samiske barn forteller

  Når samiske barn forteller om egen oppvekst vektlegger de stor grad av stedstilhørighet og relasjoner til de nærmeste. De uttrykker stolthet over egen kultur og motstand mot diskriminering. Rettigheter forstår de både som universelle rettigheter og urfolksrettigheter. Under sistnevnte er det å bruke samisk språk, relasjoner og deltakelse i aktiviteter sentralt.

  11.05.2022

 • Kartlegging av Grønt arbeid

  Antall avtaler om arbeidsmarkedstiltaket Grønt arbeid er redusert de siste årene. Telemarksforsking har kartlagt tiltaket, og konkluderer med at bruken er redusert som følge av endringer i føringer for tiltaksbruken i NAV.

  06.05.2022

Se flere nyheter