Helse, utdanning og velferd

Forskergruppen for Helse, Utdanning og Velferd arbeider først og fremst med FoU og innovasjon. I tillegg tilbyr vi foredragsvirksomhet, undervisning og læremiddelutvikling samt bistand gjennom veiledning, kompetanseutvikling og kvalitetssikring.

Vi har gjennomført prosjekter innen områder som blant annet arbeidsliv og arbeidstilrettelegging, folkehelse, helsetjenester, pleie og omsorg,  psykisk og psykososial helsefremming, velferdspolitikk og levekår, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse, mangfold, inkludering, deltakelse, forebygging, utenforskap, flyktninger og innvandring, urfolk, oppvekst, skole og utdanning, spesialpedagogikk og inkluderende opplæring, mobilitet i utdanningsløpet, pedagogisk- psykologisk rådgivningsarbeid, systemrettet arbeid, kvalitetssikring i pedagogiske tjenester, familiemangfold og nye familieformer, samlivsbrudd og foreldreskap, vold og overgrep, samt barnevern.

Forskergruppen for Helse, Utdanning og Velferd er et aktivt og konkurransedyktig fagmiljø med lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Forskergruppen har en omfattende vitenskapelig publisering. Avdelingens ansatte har bred og tverrfaglig kompetanse og bakgrunn fra felt som spesialpedagogikk og pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, psykologi, barnevern, sosialantropologi og filosofi. Forskergruppen gjennomfører prosjekter både i offentlige tjenester og blant ulike grupper i samfunnet. Vi forsker på statlige og kommunale sektorer som oppvekstsektoren, skolesektoren, barnehagesektoren, kultur- og fritidssektoren og helsesektoren.

Aktuelle saker

 • Barns bosted og medvirkning

  Delt bosted for barn forutsetter harmoni og gode relasjoner mellom foreldrene. 63 prosent av foreldre som ikke bor sammen sier at barna ikke har påvirkning på bostedsløsningen.

  27.01.2023

 • Moderne familier møter barnehagen i ny bok

  Hva er familie? Dette er et av spørsmålene Telemarksforskings Monica Bjerklund stiller i en ny bok om familieformer i dagens samfunn.

  06.09.2022

 • Evaluering av Roots of Empathy

  Kan babybesøk på skoler fremme empati hos barn? Notodden kommune prøver ut klasseromsprogrammet Roots of Empathy og takket være engasjerte instruktører, familier og prosjektledelse har de lykkes med implementeringen av det empati-byggende programmet.

  08.06.2022

 • Samiske barn forteller

  Når samiske barn forteller om egen oppvekst vektlegger de stor grad av stedstilhørighet og relasjoner til de nærmeste. De uttrykker stolthet over egen kultur og motstand mot diskriminering. Rettigheter forstår de både som universelle rettigheter og urfolksrettigheter. Under sistnevnte er det å bruke samisk språk, relasjoner og deltakelse i aktiviteter sentralt.

  11.05.2022

 • Kartlegging av Grønt arbeid

  Antall avtaler om arbeidsmarkedstiltaket Grønt arbeid er redusert de siste årene. Telemarksforsking har kartlagt tiltaket, og konkluderer med at bruken er redusert som følge av endringer i føringer for tiltaksbruken i NAV.

  06.05.2022

Se flere nyheter