Publikasjoner om Grønn omstilling

Alternative food networks: motivations for engaging in and the contribution to more organic production and consumption of food in REKO networks in Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 05.01.2023
Zoned but not resolved: Balancing Environmental Conservation and Local Development through Comprehensive Land Use Planning in Rondane, Norway. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.11.2021
Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel: Sonering som redskap? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.08.2021
Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2021
Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.2020