Publikasjoner om Grønn omstilling

Videre utvikling av Lifjell Notat 05.04.2022
Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering Notat 11.01.2022
Grønn Parallell - fra økologiske produsenter til profesjonelle innkjøpere Rapport 13.10.2021
Fruktbare fellesskap Notat 25.05.2021
Sesongbasert lokalmat på menyen Rapport 28.04.2021
Ferdsel i Hardangervidda villreinområde Rapport i ekstern rapportserie 26.03.2021
Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? Rapport 18.03.2020
Bærekraftig utvikling i små kommuner Notat 20.02.2020
Bærekraftig fjellturisme Rapport 10.02.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? Notat 16.01.2020
Kornproduksjon i møte med klimaendringer Rapport 18.11.2019
Fausko skysstasjon som kulturell andelsgård Notat 14.05.2019
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden Rapport 31.01.2019
Eplepressrest i kretsløp Notat 19.10.2018
Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder. Rapport 23.03.2018