Publikasjoner om Grønn omstilling

Utbygging i strandsonen Foredrag 22.03.2023
Tror vi får se færre slike byggeprosjekter i fremtiden Artikkel 22.03.2023
Statens nye hytteveileder svarer ikke til problemene Artikkel 08.12.2022
Tomtereserver for hyttebygging og ny hytteveileder Foredrag 17.11.2022
Hytteopprør i villreinfjell Artikkel 31.12.2021
Friluftslivsparadokset Foredrag 01.12.2021
Arealforvaltning i fjellområder Foredrag 17.11.2021
Grønn omstilling Foredrag 03.11.2021
Konflikter mellom villrein og hyttebygging Foredrag 29.10.2021
Hyttebygging i villreinfjell Foredrag 28.10.2021
Bærekraftig hyttebygging Foredrag 22.10.2021
Bruken av utmarka i endring Foredrag 16.09.2021
Lokalt opprør mot hyttebygging Artikkel 19.06.2021
Bærekraftig arealforvaltning Foredrag 17.06.2021
Om bit-for-bit-utbygging og samla belastning Foredrag 17.06.2021