Publikasjoner om Grønn omstilling

Hytteopprør i villreinfjell Artikkel 31.12.2021
Friluftslivsparadokset Foredrag 01.12.2021
Arealforvaltning i fjellområder Foredrag 17.11.2021
Grønn omstilling Foredrag 03.11.2021
Konflikter mellom villrein og hyttebygging Foredrag 29.10.2021
Hyttebygging i villreinfjell Foredrag 28.10.2021
Bærekraftig hyttebygging Foredrag 22.10.2021
Bruken av utmarka i endring Foredrag 16.09.2021
Lokalt opprør mot hyttebygging Artikkel 19.06.2021
Bærekraftig arealforvaltning Foredrag 17.06.2021
Om bit-for-bit-utbygging og samla belastning Foredrag 17.06.2021
Er det så farlig med litt flere hytter? Artikkel 30.04.2021
Skal stake ut den beste kursen for Vinbyggjar og hyttefolk Artikkel 29.04.2021
Bærekraftig arealforvaltning og hyttas arealavtrykk Foredrag 27.04.2021
Arealforvaltning og hyttebygging Foredrag 26.04.2021