Publikasjoner om Grønn omstilling

Videre utvikling av Lifjell Notat 05.04.2022
Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering Notat 11.01.2022
Hytteopprør i villreinfjell Artikkel 31.12.2021
Høstingsfriluftsliv og lokal naturbruk i hyttekommuner Paper 02.12.2021
Friluftslivsparadokset Foredrag 01.12.2021
Zoned but not resolved: Balancing Environmental Conservation and Local Development through Comprehensive Land Use Planning in Rondane, Norway. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.11.2021
Arealforvaltning i fjellområder Foredrag 17.11.2021
Grønn omstilling Foredrag 03.11.2021
Konflikter mellom villrein og hyttebygging Foredrag 29.10.2021
Hyttebygging i villreinfjell Foredrag 28.10.2021
Bærekraftig hyttebygging Foredrag 22.10.2021
Grønn Parallell Rapport 13.10.2021
Bruken av utmarka i endring Foredrag 16.09.2021
Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel: Sonering som redskap? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.08.2021
Tradition and Destination Socio-ecological sustainability and the host-visitor interface in second-home development in Norway Paper 19.08.2021