Publikasjoner om Grønn omstilling

Bærekraftige matsystemer - et offentlig ansvar? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Følgeevaluering av forsøk med programfag Bioøkonomi ved Dokka videregående skole. Notat 07.06.2023
Tror vi får se færre slike byggeprosjekter i fremtiden Artikkel 22.03.2023
Utbygging i strandsonen Foredrag 22.03.2023
Alternative food networks: motivations for engaging in and the contribution to more organic production and consumption of food in REKO networks in Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 05.01.2023
Statens nye hytteveileder svarer ikke til problemene Artikkel 08.12.2022
Tomtereserver for hyttebygging og ny hytteveileder Foredrag 17.11.2022
Videre utvikling av Lifjell Notat 05.04.2022
Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering Notat 11.01.2022
Hytteopprør i villreinfjell Artikkel 31.12.2021
Høstingsfriluftsliv og lokal naturbruk i hyttekommuner Paper 02.12.2021
Friluftslivsparadokset Foredrag 01.12.2021
Zoned but not resolved: Balancing Environmental Conservation and Local Development through Comprehensive Land Use Planning in Rondane, Norway. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.11.2021
Arealforvaltning i fjellområder Foredrag 17.11.2021
Grønn omstilling Foredrag 03.11.2021