Publikasjoner om Grønn omstilling

Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? Rapport 18.03.2020
Bærekraftig fjellturisme Rapport 10.02.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? Notat 16.01.2020
Kornproduksjon i møte med klimaendringer Rapport 18.11.2019
Fausko skysstasjon som kulturell andelsgård Notat 14.05.2019
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden Rapport 31.01.2019
Matmanifest. Kva skal vi med det? Foredrag 23.10.2018
Eplepressrest i kretsløp Notat 19.10.2018
Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder. Rapport 23.03.2018
Urban Living Labs: Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa Foredrag 13.03.2017
Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa Rapport 13.03.2017
FjellMat Foredrag 09.03.2017
Er det kun pølse som er fotballmat? Rapport 11.05.2016