Grønn omstilling

Forskergruppen «Grønn omstilling» arbeider med ulike temaer innenfor bærekraftig utvikling, og bruker gjerne både Urban Living Lab (ULL)-metodikk og andre samskapende prosesser for å få fram ny kunnskap og jobbe mot bærekraftig utvikling av steder og næringer. «Grønn omstilling» er et bredt konsept åpent for ulike tolkninger, definisjoner og praksiser som strekker seg fra grønne versjoner av dagens dominerende økonomiske systemer (grønn vekst) til mer radikale transformasjoner av de samme systemene (nedvekst). Hva som kjennetegner en ‘bærekraftig utvikling’ – et sentralt konsept innen samfunnsvitenskapen de siste tiårene – vil på samme måte være gjenstand for et bredt spekter av tolkninger. Telemarkforskning anerkjenner denne kompleksiteten og at makt og politikk påvirker hvilke veivalg som tas. Våre forskere har ulike innfallsvinkler til problemstillinger knyttet til disse begrepene. I vår forskning etterstreber vi derfor en helhetlig og åpen diskusjon rundt bærekrafts utfordringer og fremtidige veivalg, med et underliggende verdifokus på sosial og miljømessig rettferdighet.

Aktuelle saker

Se flere nyheter