Grønn omstilling

Forskergruppen Grønn omstilling arbeider med et bredt spekter av temaer innenfor bærekraftig samfunnsutvikling. Forskningsgruppens profil er rettet mot aktiviteter og prosjekter som bidrar til bærekraftig endring - sosialt, økonomisk og miljømessig - med hovedfokus på matproduksjon og -forbruk, atferdsendringer, sirkulærøkonomi, areal- og ressursforvaltning, lokal stedsutvikling og verdiskaping.

Vi baserer oss på et helhetlig perspektiv og åpen dialog rundt bærekraftsutfordringer og veivalg, med et underliggende verdifokus på sosial og miljømessig rettferdighet.  Det sentrale målet med arbeidet vårt er å bidra til ny kunnskap som kan gjøre det lettere å ta fremtidsrettede valg i omstillingen mot grønnere og mer bærekraftige samfunn.

Økt involvering av ulike samfunnsaktører i utviklings- og innovasjonsprosesser kan bidra til rikere perspektiver og mobilisering. Vi både studerer og benytter samskaping som arbeidsmetode, slik som for eksempel stedsbaserte living labs, som legger rammene for å arbeide med samfunnsutfordringer på et lokalt nivå. Vi gjennomfører også følgeforskning som gir oss mulighet til å følge satsninger og tiltak over tid. I enkelte prosjekter har vi en aksjonsforskingstilnærming, som innebærer både fasilitering og analyse av endringsprosesser.

Medarbeiderne knyttet til forskergruppa har ulik kompetanse og dekker til sammen et bredt spekter av bærekraftstemaer, metoder og innretninger.

Aktuelle saker

 • Internasjonal forskning på bærekraftsomstillinger i matsystemet

  Vestlige samfunn står overfor enorme bærekraftsutfordringer. Det gjelder ikke minst omstillinger i matsystemene. Innenfor den internasjonale forskningen på dette feltet deltar vår seniorforsker Christine Hvitsand.

  19.03.2024

 • Tap av natur på den nasjonale dagsorden

  Med serien Oppsynsmannen lykkes NRK og programleder Bård Tufte Johansen på en oppsiktsvekkende måte å sette arealtap og naturkrisen på dagsorden, i følge vår forsker Jenny Fossum Grønn.

  23.01.2024

 • Vi har fått en ny doktor!

  Christine Hvitsand disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Participatory and collaborative approaches in sustainability transitions: Niche innovations in agri-food systems”. Vi har intervjuet henne.

  29.11.2023

 • Vil du skrive masteroppgave om Oslofjorden?

  Prosjektet COASTREC (FRIKYST på norsk) skal støtte opp under Norges første helhetlige handlingsplan for Oslofjorden. I prosjektet skal vi undersøke hvilken rolle og hvilket potensial frivillige organisasjoner og frivillighet har i arbeidet med å endre fritidsbruk av kysten i en mer bærekraftig retning.

  30.10.2023

 • Forskningssamarbeid om bærekraftig mat til barn og unge

  Telemarksforsking er samarbeidspartner i to nye forskningsprosjekter om lokalprodusert og økologisk mat til barn og unge.

  15.09.2023

Se flere nyheter