Foto: Terje Støve/ Knut Fausko/ Kjell Bitustøyl

Finalist i Gnist-programmet

juni 22, 2021 Kommunal og regional utvikling

Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt innovasjonskonsept for stedsutvikling i Vang kommune er blant finalistene i Gnist-programmet.

Blant i alt 22 søknader har juryen valgt ut 6 spennende konsepter som nå skal jobbe videre med Lebesby, Lund og Vang kommuner. Finalistene tildeles 150.000 kr til videre konseptutvikling basert på innspill fra juryen og dialogmøter sammen med kommunen, fylkeskommunen, innbyggere og andre relevante aktører.

 

Rein mat i sentrum

Telemarksforsking er med i teamet som lager et løsningsforslag for Vang kommune. Løsningsforslaget har fått tittelen «Rein mat i sentrum». Vårt forslag tar utgangspunkt i at Vang trenger:
– en uformell, åpen og inviterende møteplass som midtpunkt i et levende bygdesentrum.
– et lett tilgjengelig utsalg for lokale matskatter, ikke minst lokalt reinskjøtt, som i dag i all
hovedsak går ut av distriktet for foredling og salg.
– nytt innhold i tomme bygg.

Telemarksforsking sin rolle i teamet handler om å lage et opplegg for samskaping av det videre prosjektet: Hvordan  kan Vang kommune jobbe videre med ideen sammen med innbyggere og andre aktører?

 

Utfordringen fra Vang

Utfordringen fra Vang kommune lød som følger: «Vang kommune er ikke redd for å tenke nytt og kreativt. Men for at Vang skal være en kommune hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, vil de satse på å skape et levende og attraktivt sentrum. De er derfor på jakt etter gode ideer og modeller for bolig- og næringsutvikling, som dekker behovene til både innbyggere, næringsliv og besøkende – og som samtidig bygger på og fremhever en tydelig stedsidentitet.»

 

Juryen sin begrunnelse

Juryen sier følgende om Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt konsept: «Konkret og innovativt prosjekt med god forankring i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Tverrfaglig team. God forståelse for Vang sin utfordring, og i tillegg potensial for skalering.»

 

Juryen består av følgende personer:

Mona Handeland/Preben Woll Bostad, Distriktssenteret
Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
Anne Romsaas/Heidi Melby, KS
Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
Randi Torvik/Stian Øksnes, Siva
Siri Holmboe Høibo, DOGA

Hege Johansen, Lebesby kommune
Toril Svendsen, Lebesby kommune
Kjersti Rosanoff Aronsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Marit A. Kvam, Vang kommune
Vidar Eltun, Vang kommune
Wibeke Børresen Gropen, Innlandet fylkeskommune

Siv Kristin Egenes, Lund kommune
Olav Hegdal, Lund kommune
Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune