Foto: Oliver Colde/ Unsplash.com

Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar

april 20, 2021 Kommunal og regional utvikling

Telemarksforsking og SSB har sprikende befolkningsframskrivinger for mange kommuner for årene fra 2020 til 2040. Nå er fasiten for 2020 klar. Hvem har fått mest rett så langt?

 

I Oslo var det en rekordhøy utflytting i 4.kvartal. Både Telemarksforsking og SSB overvurderte Oslo sin vekst for 2020, SSB fikk likevel mer rett siden de hadde lavere framskrevet befolkningsvekst enn oss. Vi har kritisert SSBs framskrivinger for de minst sentrale kommunene fordi vi mener de er altfor optimistiske. Tallene for 2020 viser at vi har fått rett i det. Nedgangen i folketallet i de minst sentrale kommunene ble langt større enn SSBs framskrev og nær våre prediksjoner. Våre scenarier har også i gjennomsnitt mindre feil enn SSBs framskrivinger og treffer bedre for befolkningsveksten i 2020 i et flertall av kommunene.

 

De nasjonale forutsetningene – fruktbarhet, innvandring og dødelighet

Telemarksforsking legger til grunn den samme nasjonale utviklingen som ligger i SSBs framskrivinger. En oversikt viser at SSB traff ganske bra når det gjelder samlet befolkningsvekst i 2020. Hovedalternativet til SSB hadde en samlet befolkningsvekst på 24 581 innbyggere i Norge i 2020. Fasit ble 23 685. Nettoinnvandringen ble litt høyere enn framskrevet. Antall døde ble litt lavere. Det største avviket var antall fødte, som ble 1 605 lavere enn framskrevet. Det betyr at fruktbarheten fortsetter å synke raskt og raskere enn hva som ligger til grunn i de nasjonale framskrivingene til SSB.

 

Bommer på enkeltkommuner

Både våre scenarier og SSBs framskriving bommer mye på enkeltkommuner. For eksempel bommet alle på utviklingen i Træna kommune. Slik vil det alltid være. Noen kommuner, særlig de med få innbyggere, vil ha tilfeldige variasjoner i befolkningsveksten som ingen modeller fanger opp. Men en god framskrivingsmodell skal ikke ha systematiske avvik, det vil si at en på forhånd kan forutse hvor feilene kommer.

 

For mer detaljer, grafer og interaktive kart som viser mer om beregningene, les hele artikkelen på våre nettsider for regionale analyse.

For mer informasjon kan du også ta kontakt med seniorforsker, Knut Vareide.