Nyheter om Regional utvikling

 • Vareide til regjeringsoppnevnt utvalg

  Skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

  29.09.2019

 • 5 tiltak for klimatilpassing

  Førebels resultat frå prosjektet Et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark er klar.

  17.09.2019

 • Med sykkel til suksess

  Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel, med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

  28.05.2019

 • Ståstedsanalyse for Horten kommune

  Vi skal levere tverrfaglig grunnlag for kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

  07.05.2019

 • Vi vokser!

  Marit Kvernenes og Alf Jørgen Schnell er på plass.

  05.04.2019

 • Klimarobust landbruk

  Oslofjordfondet har innvilget et prosjekt som skal bidra til et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark

  14.03.2019

 • REKO-ringer under lupen

  Skal lage håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ringer.

  03.01.2019

 • Skal evaluere sykkelsatsinga i Trysil

  Føremålet med prosjektet er å evaluere effekten satsinga Trysil Bike Arena har hatt på særleg reiselivet i Trysil, men også på lokalsamfunnsutvikling.

  07.12.2018

 • Foredrag om Urban Living Labs

  Forsker Christine Hvitsand holdt foredrag om innovasjons- og samskapingsplattformen Urban Living Labs på den nordiske konferansen «Inclusive Smart Cities» arrangert av BUFDIR 12.november.

  13.11.2018

 • Masterplan for Rjukan - Notodden industriarv

  Stortingets kommunal- og forvaltningskomite fikk sist uke presentert Masterplan for verdiskaping og attraktivitet av prosjektleder Solveig Svardal fra Telemarksforsking.

  12.11.2018