Regional utvikling

Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier. Vi er et team av forskere fra ulike fagområder som søker å belyse de ulike sidene av regional utvikling. Vår kompetanse bygger på fag som sosialøkonomi, geografi, sosiologi, landbruksvitenskap, entreprenørskap og ressursøkonomi. Vi er opptatt av å være en forskningspartner mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og har mange års praktisk erfaring med stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelle saker

 • Vareide til regjeringsoppnevnt utvalg

  Skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

  29.09.2019

 • 5 tiltak for klimatilpassing

  Førebels resultat frå prosjektet Et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark er klar.

  17.09.2019

 • Med sykkel til suksess

  Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel, med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

  28.05.2019

 • Ståstedsanalyse for Horten kommune

  Vi skal levere tverrfaglig grunnlag for kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

  07.05.2019

 • Vi vokser!

  Marit Kvernenes og Alf Jørgen Schnell er på plass.

  05.04.2019

Se flere nyheter