Publikasjoner om Kulturforsking

Museum Fashion Photopgraphy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2020
Om hjemlighet og komparasjon i antropologiske studier i Norge Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.03.2020
Digital kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 03.02.2020
ABM-utviklings vekst og fall. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2019
Barn om kunst Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 27.09.2019
Norsk utenrikskulturell virksomhet i endring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.09.2019
Engasjement og arrangement Vitenskapelig monografi 15.06.2019
Hvorfor er det ikke et regionalt kunstmuseum i Telemark? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.05.2019
Frihet, fritid og fellesskap Vitenskapelig monografi 30.04.2019
Ole Rein Holm og Critica Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.01.2019
Faces of death Vitenskapelig artikkel i antologi 14.12.2018
Mot eit eksplisitt og sjølvbevisst kulturdiplomati Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 04.10.2018
Låtenes makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018