Publikasjoner om Kommunal- og velferdsforsking

Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner Rapport 04.09.2020
Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner Rapport 18.06.2020
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Skole- og barnehagestruktur for Kvinnherad kommune Notat 04.06.2020
Kostnader ved skole- og barnehagedrift i Risør Notat 04.06.2020
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020
Kostnader i barnehager 2018 Rapport 03.04.2020
Administrativ organisering av oppvekst i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Administrativ organisering i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler Rapport 13.03.2020
Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene Rapport 25.02.2020
Evaluering av verdsarvsatsinga Vestnorsk fjordlandskap Rapport 04.02.2020
Rotsundelv skole i Nordreisa kommune Notat 23.12.2019
Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole Notat 23.12.2019
Om telle- og måleproblematikk knyttet til bosatte flyktninger og beregning av utgifter per bosatt flyktning Notat 25.11.2019