Publikasjoner om Kommunal- og velferdsforsking

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2019
Innovasjon og risiko Foredrag 03.10.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Artikkel 12.08.2019
Ståstedsanalyse Rapport 17.06.2019
Framtidig sammensetning og organisering av Regionrådet for Midt-Buskerud Rapport 17.06.2019
En barnehagesektor i endring Notat 13.05.2019
Utredning om små kommuner Rapport 13.05.2019
Evaluering av administrativ organisering i Tingvoll kommune Rapport 13.05.2019
Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord Rapport 02.05.2019
Ballangen kommune Notat 02.05.2019