Kommunal- og velferdsforsking

Innenfor kommunefeltet arbeider vi med forskning, utredninger og analyser som ofte har direkte praktisk relevans for kommunesektoren. Flere av forskerne har også arbeidserfaring fra kommunesektoren. Oppdragsgiverne er KS, departementer, direktorater, fylkeskommuner, interkommunale samarbeidsorganer, kommuner og fylkesmannsembeter. Vi er et ledende forsknings- og utredningsmiljø på kommunestruktur og kommuneøkonomi. Også på feltet finansiering av barnehagedrift er vi en anerkjent og mye brukt utreder og premissleverandør. (Foto: Filios Sazeides / Unsplash). 

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Samiske barnehager som helsefremmende arena

  Nasjonalt forskingsprosjekt studerer arbeidet samiske barnehager gjør for å fremme samiske barns psykososiale helse

  11.11.2019

 • Vi bistår kommuner i budsjettprosessen

  Tilbyr leveranser som kan tas rett inn i kommunens budsjettdokument og tallgrunnlag.

  01.11.2019

 • 20 indikatorer for Horten

  Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

  18.06.2019

 • Ressurskrevende tjenester evalueres

  Vi skal vurdere toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming.

  13.06.2019

 • Krevende for små generalistkommuner

  Små kommuner har problemer med å fylle rollen som generalistkommuner, og dette er en utfordring som ser ut til å forsterke seg i årene som kommer.

  13.05.2019

Se flere nyheter