Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Attraktivitetsanalyser

Telemarksforsking har utviklet en modell for å forstå attraktivitet, eller regional vekst. Attraktivitetsmodellen er resultat av et mer enn 10 år langt arbeid.