Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Regionale analyser

Telemarksforsking lager årlig en rekke analyser av næringsutvikling for kommuner, regioner og fylker. Tidligere kalte vi disse analysene næringsanalyser, de siste kalles analyse av næringsutvikling og attraktivitet.

I de regionale analysene anvender vi indikatorer og modeller som vi har utviklet for å forklare regional utvikling. De regionale analysene er derfor et viktig redskap for å teste ut om våre indikatorer og modeller er relevante og meningsfylte.

Indikatorer som vi bruker i analysene er NæringsNM, som måler hvordan næringslivet gjør det i kommuner, regioner og fylker. Attraktivitetsbarometeret måler hvor attraktivt de ulike områdene er for bosetting. Attraktivitetspyramiden er den siste modellen, der steders utvikling blir forklart med hvor attraktivt stedene er for bedrifter, besøk og bosetting.

Analyserapportene er basert på felles maler for de ulike nivåene, kommune, region og fylke. Dermed kan vi tilby gode og innholdsrike analyserapporter for en rimelig pris.

Ta kontakt med Knut Vareide.