Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

VRI

VRI er forskningsrådets nye satsing på forskning og innovasjon i regionene.  Forskningsrådet vil lyse ut den nye satsingen på nyåret 2007, og det regionale partnerskapet i hver enkelt region vil få ansvar for å utforme sin egen forskningsstrategi.  Telemarksforsking-Bø vil engasjere seg aktivt i denne prosessen, og imøteser de nye mulighetene som åpnes opp for å bruke forskning og kompetanse aktivt i regional næringsutvikling.

women affair love affairs with married men wives who cheat on husbands
mothers sex stories tolobel.com celeb beast sex stories
mothers sex stories site celeb beast sex stories
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures