Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

VRI

VRI er forskningsrådets nye satsing på forskning og innovasjon i regionene.  Forskningsrådet vil lyse ut den nye satsingen på nyåret 2007, og det regionale partnerskapet i hver enkelt region vil få ansvar for å utforme sin egen forskningsstrategi.  Telemarksforsking-Bø vil engasjere seg aktivt i denne prosessen, og imøteser de nye mulighetene som åpnes opp for å bruke forskning og kompetanse aktivt i regional næringsutvikling.

abortion survivor stories abortion pill home abortions
abortion survivor stories abortion pill home abortions