Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Evalueringer

Telemarksforsking har gjennomført en rekke evalueringer av det offentliges innsats for å stimulere næringsutvikling på nasjonalt og regionalt nivå.

I regi av fagområdet regional utvikling har vi evaluert blant annet:

  • De regionale etableringskontorene i Telemark
  • Hovedutvalg for næring og miljø i Skien
  • Arena-prosjektet Energi og Miljø Telemark
  • FRAM og I-Vel
  • Innovativ Fjellturisme

augmentin darkwoodsdojo.com augmentin sirop
detrol 2 mg go detrola record player
detrol 2 mg go detrola record player
periactine pour grossir enfin une solution click periactine pour grossir enfin une solution
periactine pour grossir enfin une solution click periactine pour grossir enfin une solution
bonvivant bonviva rewards bonviva credit suisse
euthyrox 150 open euthyrox 100
euthyrox 150 open euthyrox 100
euthyrox 150 site euthyrox 100