NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunalforsking - Temaside:

Organisasjons- og driftsgjennomganger i kommunesektoren

Vi har vært engasjert av flere kommuner for å bistå dem med oganisasjons- og driftsgjennomganger, enten på enkeltsektorer eller for hele kommunen. Det er ulike årsaker til hvorfor en kommune ønsker en drifts- og organisasjonsgjennomgang. Noen ganger kan det være behov for omstillings- og effektiviseringstiltak. Andre ganger kan det være ønsker om kvalitetsforbedring og tilpasning av tjenesten eller behov for planlegging for framtiden.

Vi kan tilby følgende elementer inn i en organisasjons- og driftsgjennomgang:

  • Demografianalyser
  • KOSTRA-analyse med utgangspunkt utgiftsbehov i egen kommune
  • Analyser av enkeltsektorer/hele kommunen
  • Administrativ organisering
  • Politisk organisering
  • Vurdering av inntektspotensial
  • Utarbeidelse av tiltaksliste
  • Prosessbistand og veiledning

Vi kombinerer her vår kompetanse på KOSTRA og kommunal organisering med god praktisk innsikt i  kommuneregnskaper og budsjett.

Her er et utvalg av oppdrag vi har hatt innenfor temaet i 2013 og 2014:
Drifts- og ressurskartlegging for Jondal kommune i 2014
Drifts- og organisasjonsgjennomgang for Lund kommune i 2014
Organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO for Vega kommune i 2013
Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene for Bjugn kommune i 2013
Drifts- og organisasjonsgjennnomgng av administrasjon, teknikk og kulturetaten for Flekkefjord kommune i 2013

percentage of women who cheat dating for married people link
married affairs sites reasons women cheat women who cheat on their husbands
married affairs sites how married men cheat women who cheat on their husbands
wife cheated read how to cheat with a married woman