Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunalforsking - Temaside:

Større samfunnsanalyser med relevans for kommunesektoren

Vi har lang erfaring og solid analyse- og utredningskompetanse på temaer som har relevans for kommunesektoren.   Vi kombinerer her vår solide kompetanse på statistiske/økonometriske problemstillinger med vår spesifikke innsikt i organisatoriske og kommunaløkonomiske temaer.

Knut Løyland har ofte vært vår prosjektleder i gjennomføringen av slike utredningsoppdrag. Oppdragsgivere er gjerne departementer, direktorat og Kommunenes Sentralforbund (KS).

why most women cheat site will my husband cheat again
coupon for prescriptions open printable viagra coupon
coupon for prescriptions open printable viagra coupon
coupons for prescriptions viagra free coupon viagra discount coupon