Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Andre tema under fagområdet

  • Idrettspolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kulturarbeidslivet
  • Kulturarbeidslivet - kulturelt entreprenørskap
  • Kulturpolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kunstneres levekår
  • Ledelse av kulturinstitusjoner
  • Norsk idrettsindeks
  • Samfunnsøkonomiske analyser av kultursektoren

Kulturforsking - Temaside:

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk området.

Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til andre. Datamaterialet muliggjør en rekke analyser og gjør oss i stand til å si noe om kulturlivet i alle de 428 norske kommunene, samt i regioner og fylker.

Hovedrapporter fra  år:

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2011


Hva kjennetegner en god kulturkommune?

Etter fem år med Norsk kulturindeks ønsker vil vi å vite mer om hvorfor noen kommuner har et bedre kulturtilbud og et høyere kulturforbruk enn andre. Vi har fått støtte til dette arbeidet av Oslofjordfondet.

Mer informasjon om prosjektet finnes her.


Regionale kulturindekser

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene. 2015-rapportene er utvidet med en rekke nye data fra 2015.

Kommunerapporter kan i 2016 produseres for kr 30.000 + mva. Vi utarbeider også en forenklet powerpoint-versjon for kr 10.000 + mva.

Fylkesrappporter kan i 2016 produseres for kr 60.000 + mva.

Les mer om rapportene og se eksempler på årets rapporter. 

For bestilling og informasjon, kontakt Bård Kleppe eller Gunn Kristin Leikvoll


Hva mener innbyggerne om kulturtilbudet?

Finnes det en sammenheng mellom rangering i Norsk kulturindeks og innbyggernes tilfredshet med kulturtilbudet? 

Ja er vårt svar. Les mer om dette i vårt blogginnlegg her