Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Andre tema under fagområdet

  • Idrettspolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kulturarbeidslivet - kulturelt entreprenørskap
  • Kulturpolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kunstneres levekår
  • Ledelse av kulturinstitusjoner
  • Norsk idrettsindeks
  • Samfunnsøkonomiske analyser av kultursektoren

Kulturforsking - Temaside:

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk området.

Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til andre. Datamaterialet muliggjør en rekke analyser og gjør oss i stand til å si noe om kulturlivet i alle de 428 norske kommunene, samt i regioner og fylker.


Kommunevelgeren

Kommunevelgeren et verktøy der man kan finne rangering og score for alle kommuner i Norge. Velg fylke, deretter kommune, så får du opp et diagram og en tabell der resultatet presenteres.

Kommunevelgeren


Regionale kulturindekser

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene. 2014-rapportene er utvidet med en rekke nye data fra 2013.

Kommunerapporter kan i 2014 produseres for kr 20.000 + mva. Vi utarbeider også en forenklet powerpoint-versjon for kr 10.000 + mva.

Fylkesrappporter kan i 2014 produseres for kr 50.000 + mva.

Les mer om rapportene og se eksempler på årets rapporter her.

For bestilling og informasjon, kontakt Bård Kleppe


Norsk kulturindeks 2014: Ingen slår Røros!

Norsk kulturindeks for 2014 er klar. På toppen troner Røros kommune, tett fulgt av Bø kommune i Telemark og Nord-Aurdal kommune i Oppland. Les mer og last ned rapporten her.


Norsk kulturindeks 2013: Røros på topp igjen!

Norsk kulturindeks for 2013 er nå klar. På toppen  troner Røros kommune, tett fulgt av Ål kommune i Buskerud og Nord-Aurdal kommune i Oppland. Les mer og last ned rapporten her.


Norsk kulturindeks 2012: Røros på topp!
Norsk kulturindeks for 2012 er nå klar. På toppen  troner Røros kommune, tett fulgt av Vadsø kommune i Finnmark og Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Les mer og last ned rapporten her.

Norsk kulturindeks 2011: Gloppen er årets vinner.

Norsk kulturindeks 2011 kom ut i oktober. Her troner Gloppen kommune helt på topp, tett fulgt av Bø kommune i Telemark og Lillehammer kommune i Oppland. Les mer og last ned rapporten her.


Hva mener innbyggerne om kulturtilbudet?

Finnes det en sammenheng mellom rangering i Norsk kulturindeks og innbyggernes tilfredshet med kulturtilbudet. Ja er vårt svar. Les mer om dette i vårt blogginnlegg her