NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helse- og velferdsforsking

I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.

Tema vi jobber med

  • Velferdsteknologi
  • Psykisk helse
  • Barne og ungdomsforskning
  • Frivillighet og sivilsamfunn
  • Eldreomsorg