NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Siste publiseringer

Flere publiseringer

Aktive prosjekter

Kommunalforsking

Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.

click here go website
go the unfaithful husband reasons why married men cheat
women that cheat women affairs women affair
i cheated on my husband go go

Vi kan tilby solid og bred faglig kompetanse innen kommunalforsking. Typiske prosjektoppdrag er utredning av kommunestruktur og interkommunalt samarbeid, statlige finansieringsmodeller overfor kommunesektoren og praktisk bistand og formidling av kommunaløkonomi. Vi har oppdrag over hele landet.

Gjennom flere år har vi hatt rammeavtaler med mange kommuner (rundt 50) knyttet til kommuneøkonomi og statlige virkemidler.

Vi utfører flere større utredningsoppdrag på vegne av blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS. Telemarksforsking er ett av de ledende nasjonale kompetansemiljøene på barnehageøkonomi og kommunestruktur.

De siste årene har vi også gjennomført en rekke drifts- og organisasjonsgjennomganger av spesifikke tjenesteområder for enkeltkommuner.

Forskingsteamet består av samfunnsøkonomer, statsvitere, siviløkonomer og samfunnsgeografer.


go the unfaithful husband reasons why married men cheat
women that cheat married men cheat women affair
women that cheat women affairs women affair

Tema vi jobber med