NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans