NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling

Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.

Fagområdet regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap har definert følgende områder:

Næringsanalyser, der vi analyserer næringsutviklingen på ulike geografiske nivåer: Landsdel, fylke, regioner og kommuner. Vi utarbeider også bransjeanalyser, f eks kunnskapsnæringer, kulturnæringer og industri. Vi har utviklet vår egen næringslivsindeks, som gir et samlet mål for næringsutviklingen i regioner og kommuner. Denne har blant annet blitt publisert i NHOs ”Nærings-NM”.

Attraktivitetsbarometeret, der vi analyserer stedlig attraksjonskraft i landets regioner og kommuner.  Den landsdekkende analysen av regional attraksjonskraft ble publisert i NHOs Attraktivitetsbarometeret i 2007, 2008 og 2009.  Ellers inngår attraktivitetsbarometeret også i våre regionale næringsanalyser.

I 2011 har vi utviklet en ny modell "Attraktivitetspyramiden". Attraktivitetspyramiden er en modell for å forså drivkreftene bak regional utvikling i en strategisk kontekst.

Evalueringer, der vi analyserer gjennomføring og resultater av ulike prosjekter og programmer som har til hensikt å stimulere næringsutvikling. Telemarksforsking har gjennomført en rekke større og mindre evalueringsoppdrag de siste årene.
married woman looking to cheat click go
how to tell if wife has cheated my wife cheated unfaithful wives
read website
reasons why married men cheat find an affair women cheat because
wife cheated my wife cheated on me now what how to cheat with a married woman

Tema vi jobber med