NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling

Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.

Fagområdet regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap har definert følgende områder:

Næringsanalyser, der vi analyserer næringsutviklingen på ulike geografiske nivåer: Landsdel, fylke, regioner og kommuner. Vi utarbeider også bransjeanalyser, f eks kunnskapsnæringer, kulturnæringer og industri. Vi har utviklet vår egen næringslivsindeks, som gir et samlet mål for næringsutviklingen i regioner og kommuner. Denne har blant annet blitt publisert i NHOs ”Nærings-NM”.

Attraktivitetsbarometeret, der vi analyserer stedlig attraksjonskraft i landets regioner og kommuner.  Den landsdekkende analysen av regional attraksjonskraft ble publisert i NHOs Attraktivitetsbarometeret i 2007, 2008 og 2009.  Ellers inngår attraktivitetsbarometeret også i våre regionale næringsanalyser.

I 2011 har vi utviklet en ny modell "Attraktivitetspyramiden". Attraktivitetspyramiden er en modell for å forså drivkreftene bak regional utvikling i en strategisk kontekst.

Evalueringer, der vi analyserer gjennomføring og resultater av ulike prosjekter og programmer som har til hensikt å stimulere næringsutvikling. Telemarksforsking har gjennomført en rekke større og mindre evalueringsoppdrag de siste årene.

Tema vi jobber med