NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping

Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling

Vår forskning skal bidra til utvikling av bærekraftige steder der natur og kultur er fremtredende ressurser. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt, for en rekke ulike oppdragsgivere.

Våre metoder

Vårt bidrag til en bærekraftig stedsutvikling kommer i form av utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap. Vi arbeider både med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og arbeidsmåter. Deltakende aksjonsforskning er en måte vi jobber på, som knytter seg opp til det å delta med forskingsbasert kunnskap i ulike utviklings- og nyskapingsprosesser. Andre måter er:

  • Fasilitering av utviklingsprosesser og innovasjonsstrategier
  • Ulike former for evalueringer og følgeevalueringer av prosjekter og programmer
  • Utredninger og mulighetstudier
  • Forskningsbasert kompetansemegling med vekt på attraksjonskraft
Tverrfaglig forskerteam

Vi er et team av forskere fra ulike fagområder som søker å belyse de ulike sidene av hva bærekraftig stedsutvikling innebærer. Vår kompetanse bygger på fag som geografi, sosiologi, antropologi, entreprenørskap, markedsføring, ressursøkonomi, pedagogikk, filosofi. Vår kompetanse bygger på mange års praktisk erfaring med stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av å være en forskningspartner mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Tema vi jobber med