Foto: Hol Bygdetun/Digitalt museum

Evaluerer museums-reformen i Buskerud

januar 8, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Evalueringen skal undersøke hvordan museumsreformen har gitt de fire museene økonomiske og faglige gevinster, samt gi forslag til videre utvikling.

Evalueringen skal dessuten inneholde en egen analyse av museum som velger å stå utenfor det nasjonale museumsnettverket – hva slags fordeler/ulemper opplever disse? Evalueringen vil være basert på dokumentstudier, survey og intervjuer. Nanna Løkka er prosjektleder.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av museums- og museumsreformevalueringer som Telemarksforsking har gjennomført.