Et sted for kunstnere

februar 24, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Satsingen «Kunstnerbyen Skien» har i hovedsak fungert godt, og Skien har blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Dette viser en ny rapport fra Telemarksforsking.

Rapporten «Et sted for kunstnere – Vurdering av Kunstnerbyen Skien og ateliersituasjonen i Telemark for øvrig» er bestilt på oppdrag fra Skien Kommune. Rapporten evaluerer Skien kommune sin satsing på «Kunstnerbyen Skien» og kartlegger ateliersituasjonen for profesjonelle kunstnere i Telemark.

Kunstnerbyen Skien

Siden begynnelsen på 2000-tallet har Skien kommune hatt en aktiv kunstnerpolitikk. Målet har vært å skape gode arbeidsvilkår for profesjonelle kunstnere, tiltrekke seg kunstnere og andre kreative personer og legge til rette for og bygge kreative miljøer. I 2006 ble prosjektet og satsningen «Kunstnerbyen Skien» etablert. Vel 16 år etter etableringen ønsket kommunen et eksternt blikk på prosjektet.

– Skien kommunes satsninger innebærer blant annet tildeling av årlige kunstnerstipend, utleie av kommunalt subsidierte atelier og drift og programmering av produksjons- og visningsstedet Spriten Kunsthall, forteller prosjektleder Nanna Løkka.

– Vurderingene viser at satsingen på Kunstnerbyen Skien i hovedsak har vært god, og at Skien er blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Materialet viser at ordningen med det årlige kunstnerstipendet har fungert svært godt og etter hensikten. Også satsningene på kommunalt subsidierte atelier har vært viktig for å bygge et miljø og skape forutsigbarhet. Vi anbefaler derfor at Skien kommunene viderefører satsingen Kunstnerbyen Skien, sier Løkka, men vi gir også forslag til flere endringer for å fornye og forbedre ordningen.

Uoversiktlig ateliersituasjon

Rapporten hadde også som mandat å kartlegge ateliersituasjonen for profesjonelle kunstnere i Telemark. Det innebar å se på kunstnerfellesskap og næringsklynger tilrettelagt for kreative næringer. Resultatene viser at kommunene i Telemark generelt har liten oversikt over ateliersituasjonen, og at det bare er kommunene Skien og Vinje som gir offentlig støtte til atelier/verksteder.

Les hele rapporten her