Foto: Harriet M. Olsen, Sør-Troms Museum.

– Et nasjonalt løft for den tradisjonelle håndverkkompetansen

april 6, 2020 Kulturliv og kulturpolitikk

Telemarkforsking har evaluert Kulturminner for alle. Prosjektleder Anne Sofie Hjemdahl og Terje Planke (USN), kommer frem til at tiltaket har nådd målet om å redde kulturminner. Hjemdahl forteller om arbeidet:

 

Kort fortalt, hva var målet med Fortidsminneforeningens prosjekt «Kulturminner for alle»?

–Prosjektet ønsket å sikre allment tilgjengelige kulturminner, bidra til at færre kulturminner går tapt, og til å styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker, sier seniorforsker Anne Sofie Hjemdahl.

– Det er særlig formidlingen av tradisjonshåndverk som står sentralt – formidling rettet mot unge håndverkere. En stor del av prosjektet handler på et vis om å rekruttere flere unge håndverkere til å oppdage og drive med tradisjonelt håndverk. Tanken er at ved å satse på de unge håndverkerne vil en også ha en sjans til å «redde» mange av de kulturminnene som i framtida trenger utbedring, legger Hjemdahl til.

I rapporten skriver dere at prosjektet har bidratt til å gi den tradisjonelle håndverkkompetansen et ‘nasjonalt løft’, hva mener dere med det, og hvordan har det skjedd?

– Det har skjedd ved at de har hatt et sterkt fokus på å formidle tradisjonell håndverkkompetanse. De har gitt tilskudd til og bidratt inn i kurs og workshops for en mengde ulike typer folk: private huseiere, dugnadsgjenger, etablerte håndverkere, skoleelever og unge håndverkere. I dette arbeidet har de vært opptatt av å holde kurs og bygge nettverk spesielt i geografiske områder hvor det er lite kompetanse på tradisjonshåndverk fra før av – derav utsagnet om at de har bidratt til å gi den tradisjonelle håndverkkompetansen et nasjonalt løft. Og som nevnt, så har de vært spesielt opptatt av å rekruttere unge håndverkere. Derfor har de lagt ned en stor innsats med å få til kurs for 2. klassinger på videregående byggfag, holde workshop for unge håndverkere og dele ut stipender.

Dere skriver at tiltaket har bidratt til å redde en rekke kulturminner, hva slags?

– Kulturminner for alle-prosjektet har vært opptatt av de det de kaller «allment tilgjengelige kulturminner». Det kan være bygg som er synlig i bybildet eller i et lokalsamfunn, slik som gamle villaer midt i sentrum, gartnerier, båthus, fabrikkpiper og liknende. Men det kan også vær foreningsbygg eller andre bygg som er tilgjengelige for offentligheten.

Hva motiverte deg personlig til å bli med å evaluere dette prosjektet?

– Min bakgrunn som etnolog og kulturhistoriker gjør at temaet byggeskikk og tradisjonshåndverk ligger meg nært. Det er på et vis del av min grunnutdannelse i etnologi, derfor var det også morsomt å få lov til å evaluere et slik prosjekt. Samtidig tilbyr dette prosjektet en mulighet til å løfte blikket og undersøke hvordan kulturvern gjøres i praksis. Det har vært interessant. Blant annet har vi fått mulighet til å borre mer i både kunnskapsstatus og utdanningsmulighetene for feltet tradisjonshåndverk – og vi ser at her er det fortsatt mye ugjort.

 

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning her.