Et europeisk perspektiv på verdier i kultursektoren

september 20, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

16.-17. september 2021 møttes forskere fra sju europeiske land til workshop i Porto i Portugal.

Todagersmøtet var det første av i alt tre planlagte workshops i det EU-finansierte forskningsprosjektet UNCHARTED, der Telemarksforsking deltar. Prosjektet undersøker hvilke kulturelle verdier vi kan knytte til kulturelle praksiser i ulike kontekster og sektorer, og hva som påvirker disse verdiene.

Telemarksforskings innsats i prosjektet har, så langt, blant annet handlet om å skaffe oversikt over forskningsbasert kunnskap om hvordan digitalisering påvirker kulturell produksjon, kulturadministrasjon og kulturell deltakelse, og verdier knyttet til dette. Telemarksforsking har også studert sammenhengene mellom digitalisering, deltakelse og kulturelle verdier i flere casestudier. Her har vi undersøkt verdier knyttet til deltakelse på tre ulike digitale arenaer under Covid-19: digitale konserter, digital kulturskole og digital DKS (Den kulturelle skolesekken).

UNCHARTED ledes fra Universitetet i Barcelona. Telemarksforskings arbeid i prosjektet ledes av seniorforsker Ole Marius Hylland, som deltok på workshopen i Porto sammen med seniorforsker Ola K. Berge og forsker Åsne Dahl Haugsevje.

Her kan du finne mer informasjon om prosjektet og workshopen:

UNCHARTED offisiell prosjektside

1st UNCHARTED co-creation workshop in Porto