Skuespiller Malaika Arora (kilde: Instagram)

Erfaringsinnhenting digitale formidlingstilbud i Den Kulturelle Skolesekken under Covid-19

november 18, 2020Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Covid-19-pandemien snudde opp ned på skole-Norge våren og høsten 2020. Ikke minst ble det vanskelig å gjennomføre kunst- og kulturformidling i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS). Som følge av pandemien ble det regulære DKS-tilbudet avlyst, samtidig som det mange steder ble utviklet digitale alternativer. Unntakstilstanden var og er utfordrende, samtidig som DKS-feltet har respondert på krisen med å utvikle digitale kunst- og kulturopplevelser og demonstrert stor evne til omstilling, nyskaping og læring.

Hva skjer når Den kulturelle skolesekken må stenge ned sin virksomhet pga. Covid-19? Går de online? Det er spørsmålet Telemarksforsking skal besvare i et nytt forskingsprosjekt høsten og vinteren 2020/21. Prosjektet skal gi innsikt i læreres og elevers opplevelse av et strategisk utvalg med DKS-produksjoner og undersøke erfaringer hos et strategisk utvalg informanter involvert med produksjon av digitale DKS-produksjoner. Erfaringsinnhentingen skal løfte frem viktige erfaringer med digital formidling slik at det kommer praksisfeltet til gode, og bidra til at DKS-aktører og forvaltningen kan lære av gjennomførte digitale formidlingsopplegg under koronapandemien. Prosjektet er bestilt av Kulturtanken, statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Ola K Berge er prosjektleder, i tillegg vil Åsne Dahl Haugsevje og Kristine Persdatter Miland bidra inn i prosjektet fra Telemarksforsking