Engasjement og arrangement

juni 11, 2019Vitenskapelig arbeid Kulturforsking

Ny bok om konsertarrangører fra tre av våre forskere.

Engasjement og arrangement er navnet på ei ny bok om konsertarrangører i Norge skrevet av Telemarksforskerne Bård Kleppe, Ola K. Berge og Sigbjørn Hjelmbrekke. 17. juni lanseres boka på Cosmopolite scene i Oslo. Etter dette kan den kjøpes eller lastes ned gratis fra Kulturrådets nettsider.

Boka er resultatet fra et større forskingsprosjekt om helårsarrangørene og konsertvirksomhet i Norge finansiert av Kulturrådet. Boka bygger på intervju med arrangører, surveyundersøkinger og økonomiske oversikter fra en rekke konserter. Den beskriver arrangørene, deres historie, de kunstneriske ambisjonene og de økonomiske vilkårene de opererer under. Boka ser på omfanget av konserter i Norge, og undersøker publikum og de ulike aktørene i konsertbransjen. Avslutningsvis peker forfatterne på viktige utviklingstrekk på området, og på endringer en kan vente i årene som kommer.