Digital undervisning i kulturskolen

mai 25, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Det er en utbredt ambivalens blant rektorer, lærere, elever og foresatte i kulturskolen når det kommer til digital undervisning. I en ny rapport anbefales det å legge vekt på å utvikle en digital kulturskoledidaktikk.

 

Som følge av koronapandemien, stengte norske skoler – kulturskoler inkludert – fysisk ned våren 2020. Kulturskolene gikk raskt i gang med å rigge seg for digital undervisning. En ny studie har samlet erfaringer fra bruk av digitale medier i kulturskolen under pandemien, og drøftet ulike konsekvenser av slik bruk både på kort og lang sikt. Både utfordringer og muligheter ved digital undervisning ble tydelige.

 

Kriseløsning?

En viktig erfaring, som kommer fram i datamaterialet, er at aktørene i feltet nok har sett digital undervisning mer som en kriseløsning enn som noe som vil overta for tradisjonell undervisning på sikt. Hele 86 % av elevene og deres foresatte svarer at de håper de ikke skal fortsette å bruke digitale verktøy i undervisningen hvis de ikke må. 64 % er helt eller ganske enig i at de lærte mindre med digital undervisning.

 

Ambivalens

Parallelt med dette, kjennetegnes holdningene både blant elever og foresatte, lærere og rektorer av en betydelig ambivalens. Rektorene er på den ene siden skeptiske til digital undervisning i form av fjernundervisning, f.eks. på Teams. På den andre siden er de også åpne for å benytte slike verktøy i framtiden. 79 % av rektorene svarte at de er helt eller ganske enig i at de vil bruke digitale verktøy også etter koronaen. 49 % tror at de kan nå flere elever med slik undervisning, mens 51 % mente at de kan gi noen elever bedre undervisning med digitale verktøy. Samtidig er 77 % av rektorene bekymret for at elevene ved kulturskolen vil kunne falle av dersom for mye av tilbudet blir digitalt.

 

Mulighetsrom

I en digital didaktikk ligger det et mulighetsrom og rapporten presenterer anbefalinger for gode prosesser for digitalt utviklingsarbeid i kulturskolen. Det er vanskelig å se for seg en kulturskole i framtida som opererer helt adskilt fra den digitale hverdagen som i stadig større grad preger våre liv – pandemi eller ei. Det åpner opp for at man også innenfor kulturskolen må ta digitale medier og plattformer på alvor, også de som bygger på eller tilrettelegger for ikke-fysisk tilstedeværelse.

 

 

Rapporten kan lastes ned her.

Prosjektleder har vært Ola K Berge, og forskerne som har bidratt er Åsne Dahl Haugsvje og Øyvind Johan Eiksund.