Digital kulturbruk blant ungdom

mai 23, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

«Accountable Countability. Digital cultural consumption among young people and the tools used to measure it», er tittelen på artikkelen publisert i tidsskriftet Cultural Trends.

– Her diskuterer vi utfordringene og viktigheten av innlemme digital kulturbruk i undersøkelser om kulturbruk, forteller de to forfatterne.

 

Spørreundersøkelser blant ungdomsskoleelever i Norge

Funnene i artikkelen er basert på en spørreundersøkelse om skjermbasert kulturbruk blant ungdomsskoleelever i Norge. Undersøkelsen tok blant annet for seg hvilke type skjermbaserte aktiviteter ungdommene hadde brukt (fordelt på kjønn), hvilke type digital enhet (TV, PC, telefon eller skjermbrett) de brukte til disse aktivitetene og hvor mye tid de brukte fordelt på disse enhetene.

 

Ungdommenes digitale kulturforbruk

– Gjennom en såkalt faktoranalyse som er en statistisk analysemetode, avdekket vi trender i det skjermbaserte kulturforbruket, forteller Hylland og Kleppe. Fire hovedaktiviteter skilte seg ut i det digitale kulturforbruket til ungdommene:

  • Gaming og YouTube
  • Sosiale medier
  • Mer intellektuelle aktiviteter
  • Mer kreative aktiviteter

Undersøkelsen viste også at majoriteten som drev med gaming og YouTube var gutter, mens det var en overvekt av jenter i aktivitetskategorien sosiale medier. I de to andre kategoriene skilte ingen av kjønnene seg ut på bruksnivå. Mobiltelefonen skilte seg ut som den mest brukte digitale enheten hos begge kjønn.

 

Ønsker bedre forståelse av digital kulturbruk

Artikkelen fokuserer på hvordan spørreundersøkelser som blir brukt for å forstå digital kulturbruk kan forbedres. Hylland og Kleppe poengterer at forbruksundersøkelser om temaet også burde inkludere spørsmål som omfatter interaksjonene mellom fysisk teknologi, skjerm og innhold, og kontekst og forbruksmønster. Artikkelen konkluderer derfor med at kulturbruksundersøkelser må komplementeres med induktive analyser av faktisk kulturforbruk.

Les mer om Bård Kleppes forskning.

Du kan lese mer om artikkelen her.