Foto av NeONBRAND on Unsplash

Nytt prosjekt: Digital kultur i en viral tid

mars 20, 2020 Kulturliv og kulturpolitikk

Digital tilpasning i virusets tid. Når kulturlivet går viralt

Alle sektorer i samfunnet er preget av den pågående koronasituasjonen, og kultursektoren er blant de som er påvirket i størst grad. For å kunne følge med på og undersøke hvordan ulike kulturarbeidere tilpasser seg den nye situasjonen ved bruk av digitale plattformer, har Telemarksforsking igangsatt et nytt prosjekt: Digital tilpasning i virusets tid. Når kulturlivet går viralt. Prosjektet skal undersøke, mens det skjer, hvilke digitale strategier kulturlivet bruker for å opprettholde produksjon, formidling og inntjening.

Prosjektleder for prosjektet er Ole Marius Hylland.