Mari Ulven / Girl in Red. Foto: Per Ole Hagen

Digital ambivalens i norsk musikkbransje

oktober 26, 2020

En ny rapport om norsk musikk i internasjonale markeder viser at det jobbes profesjonelt med norsk musikk i mange deler av verden. Men bransjen er rammet av digital ambivalens.

Rapporten tar for seg sentrale spørsmål om strømmetjenester og sosiale mediers posisjon i norsk musikkbransje, og medienes betydning for norsk musikkeksport. Den vektlegger hvordan digitaliseringen påvirker musikkbransjens økonomiske forutsetninger, forholdet til opphavsrett, behovet for ny kompetanse, og små, store og mellomstore aktørers muligheter til å konkurrere med norsk musikk i internasjonale markeder.

Et hovedfunn er at norsk musikkbransje i stor grad anerkjenner sosiale medier og strømmetjenesters betydning i distribusjon og formidling av norsk innspilt musikk. Samtidig erfarer mange avmakt, mistillit, kunnskapsløshet og liten forutsigbarhet i møte med de ulike digitale plattformene. Den profesjonelle virkeligheten oppleves dermed ofte som uforutsigbar og krevende.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet seg mot norske musikere, komponister, produsenter og musikkbransjeaktører i mellomledd (plateselskap, management, musikkforlag m.m.). Undersøkelsen er del av prosjektet Music on Demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC), ledet av Universitetet i Oslo.

Anja Nylund Hagen (UiO) har ledet arbeidet, og rapporten er skrevet i samarbeid med Mari Torvik Heian (Telemarksforsking), Roy Aulie Jacobsen (UiO) og Bård Kleppe (Telemarksforsking).

Kontaktperson: Mari Torvik Heian