Nordiske flagg. Foto: Istock

Covid-19 pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene

november 3, 2020Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Covid-19-pandemien har rammet kulturfeltet hardt, både i Norge og i Norden. Telemarksforsking har fått i oppdrag å indentifisere og tallfeste både direkte og mer langsiktige effekter av covid-19-pandemien på den nordiske kultursektoren, dvs. i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Hvilken sosial og økonomisk påvirkning har av pandemien hatt på ulike deler av kultursektoren i de nordiske landene? Hva slags økonomiske og arbeidsmarkedspolitiske tiltak har regjeringene i de nordiske landene vedtatt for å dempe effekter av pandemien og hvordan har disse tiltakene virket i de ulike landene? Og, hvilke tilbuds- og etterspørselseffekter av covid-19 vil påvirke kultursektoren på lengre sikt?  Dette er noen av de sentrale spørsmålene som skal besvares i prosjektet, finansiert av Nordisk ministerråd og administrert av Kulturanalys Norden.

Prosjektet startet opp i oktober 2020 og skal avsluttes i mars 2021. Ola K Berge er prosjektleder, i tillegg vil Ole Marius Hylland og Hanna Nyborg Storm bidra inn i prosjektet fra Telemarksforsking