Bidrar bruk av sosiale medier til økt rusbruk blant jenter?

oktober 19, 2023

Risikofylt rusbruk blant jenter har økt med 3 prosent fra 2019 til 2022. Økning i bruk av sosiale medier kan være en forklaring på den økte rusbruken.

I en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder finner Telemarksforsking en klar sammenheng mellom bruk av sosiale medier og risikofylt rusbruk. Undersøkelsen baserer seg på Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019 og 2022 og den er utført på oppdrag for Agder fylkeskommune.

 

Flere mulige forklaringer

Samtidig med at rusbruken blant jenter har økt i perioden 2019 til 2022, har også bruken av sosiale medier økt betydelig, forklarer prosjektleder Geir Møller.

–  Tidligere undersøkelser har vist at ungdom i stor grad eksponeres for rusmidler på sosiale medier, at rusmidler i all hovedsak fremstilles på en positiv måte, og at ungdoms alkoholbruk kan påvirkes gjennom slik eksponering, fortsetter Møller

Tidligere forskning har pekt på at det er to mulige forklaringer på sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og rusbruk. Disse forklaringene peker i forskjellige retninger.

– Den ene forklaringen er at ungdoms alkoholnormer påvirkes gjennom eksponering på sosiale medier, og på den måten også deres bruk av rusmidler. Den andre forklaringen er at ungdom som i utgangspunktet har positive holdninger til og i stor grad bruker alkohol, i større grad både poster og eksponeres for rusrelatert innhold på sosiale medier, sier Møller videre.

 

Betydningen av risiko- og beskyttelse i unges liv

I de øvrige analysene av ungdatamaterialet undersøker Telemarksforsking hvordan ulike faktorer kan beskytte unge mot risikofylt rusbruk, psykiske plager og regelbrudd, og på hvordan risikofaktorer kan fremme den samme atferden. Analysene gir resultater for Agder som helhet, for ungdomsskoleelever i fire delregioner (Lister, Østre Agder, Setesdal og Kristiansandregionen) og for videregående elever.

Geir Møller har vært prosjektleder, mens Signe Vrålstad har vært prosjektmedarbeider.