Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

mai 9, 2019Utviklingsprosjekter og prosessledelse Kommunal- og velferdsforsking

Endringer i tilbudsstrukturen foreslås for å sikre et bærekraftig skoletilbud ved Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord

På oppdrag for Telemark fylkeskommune har vi stått for et utviklingsprosjekt som foreslår bestemte endringer i tilbudsstrukturen ved Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord. Endringene skal kunne sikre et bærekraftig skoletilbud ved avdelingen.

Bakgrunnen for utredningen er et vedtak i Telemark fylkesting i april 2018 om å iverksette et utviklingsprosjekt for å sikre et bærekraftig skoletilbud. Telemarksforsking har vurdert hvordan skolen kan videreutvikle tilbudet i restaurant- og matfag, og om skolens sentrale plassering i øvre Telemark kan gi den et fortrinn mht. å etablere nye utdanningsprogram. Avdelingen er ressurskrevende, og fortsatt drift vil forutsette betydelige endringer i tilbudsstrukturen, ikke minst ved at det blir vesentlig bedre belegg (kapasitetsutnyttelse) for elevplassene.

Følgende tiltak foreslås:

 1. Tilbudet om et toårig yrkesforberedende løp i restaurant- og matfag erstattes med et tre-årig yrkesfaglig løp til studiekompetanse
 2. IKT og mediefag legges til Seljord som et tre-årig yrkesfaglig løp til studiekompetanse, mens utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i Seljord legges ned
 3. Salg, service og reiseliv legges til Seljord som et toårig løp
 4. Påbygging til studiekompetanse fortsetter som et tilbud i Seljord.
 5. Telemark fylkeskommune etablerer et treårig utviklingsprosjekt med sikte på å
  • styrke omdømmet til Vest-Telemark videregående skoles avdeling i Seljord
  • etablere samarbeid med virksomheter utenfor skolen
  • utvikle lokale læreplaner i programfag tilpasset bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner
  • utarbeide forslag til en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen fordelt på tre år
  • forberede en søknad om godkjenning av det tre-årige løpet i restaurant- og matfag som landslinje

Et tilbud ved avdelingen i Seljord som består av tre yrkesfaglige utdanningsprogram og påbygging til studiekompetanse, ville være et tilfredsstillende opplegg – gitt at det er søkere til å fylle de 120-130 elevplassene dette innebærer. I den sammenheng foreslår vi altså at det igangsettes et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med næringslivet i regionen.

Rapporten leser du her. Vår prosjektleder har vært Kjetil Lie.