Årets Kulturrikets tilstand til Kulturytring Drammen

juni 15, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Aktivisme og ytringsrom i kunst- og kulturfeltet, digitalisering og kunstig intelligens og kulturpolitikk og bærekraft, er temaer for årets Kulturrikets tilstand.

I år er Kulturrikets tilstand en integrert del av Kulturytring Drammen, som arrangeres fra 19.-21. juni. Årets konferanse har fått en ny form og arrangeres som tre tematiske sesjoner over tre dager i Drammen.

 

Kultur, aktivisme og ytringsrom

I denne sesjonen vil vi legge opp til en diskusjon om forholdet mellom kultur og ytringsrom – på en måte hvor vi forsøker å omgå polariseringen som har preget slike diskusjoner de siste par årene. Hvem definerer grensene for ytringsrom og uenighetsfellesskap?  Og hvordan kan vi forstå påstanden fra ytringsfrihetskommisjonen om at kulturfeltet har en svakt utviklet kultur for uenighet og meningsmangfold? Sesjonen avvikles mandag 19. juni fra kl. 13:30-15:30.

 

Digitalisering og kunstig intelligens

Digitalisering er fremdeles et veldig aktuelt perspektiv for kultursektoren. Dominansen til en liten gruppe digitale plattformer og integreringen av kunstig intelligens har konsekvenser for kulturproduksjon, for kulturbruk, for forvaltning og for politikk på måter vi kanskje har vanskelig for å begripe. Hvordan skal vi imidlertid klare å regulere den kreativiteten som kunstig intelligens eventuelt vil produsere? Hvilke kreative yrker vil overleve og hvordan skal vi vurdere den (eventuelle) kreativiteten som en maskinintelligens representerer? Dette er spørsmål for sesjonen som holdes tirsdag 20. juni fra kl. 14:00-16:00.

Les mer om sesjonen her.

 

Grønn kulturpolitikk

Hva er egentlig en grønn kulturpolitikk? Og hvordan jobbe med forholdet mellom kulturpolitikk, kulturproduksjon og bærekraft? På dette området kan av og til ulike verdier komme i en konflikt som det kan virke vanskelig å løse. I denne sesjonen blir slike spørsmål diskutert sammen med aktører som er direkte engasjert i slike dilemmaer og utfordringer. Sesjonen avholdes onsdag 21. juni fra kl.13:00-15:00

Les mer om sesjonen her.

 

Konferansen Kulturrikes tilstand

Siden 2009 har Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge jevnlig arrangert kulturbrukets tilstand. Formålet med konferansen har hele tiden vært å presentere og diskutere aktuelle kulturpolitiske spørsmål, og har tidligere blitt avviklet som et selvstendig arrangement. Nytt av året er at Kulturrikets tilstand er en integrert del av Kulturytring Drammen.

Se hele Kulturytrings program her.