Barnehagebarn. Foto: iStock. Barnehagebarn. Foto: iStock.

Analyser av barnehageøkonomi

oktober 30, 2020Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Et nytt prosjekt for Utdanningsdirektoratet skal dekke statlige myndigheters behov for økonomiske analyser av barnehagesektoren. En sektor som i 2018 hadde samlede utgifter på om lag 55 milliarder kroner.

Vi har siden 2011 hatt oppdrag med å levere nasjonale analyser av økonomien i barnehagesektoren, og nå har vi fått ny avtale for de tre neste årene. Dette prosjektet gir oss mulighet til å videreutvikle våre analyser av barnehageøkonomi, inkludert analyser av kapitalstruktur og lønnsomhet blant private barnehager. Fra før består arbeidet av analyser av kostnader i kommunale og private barnehager og beregning av nasjonale satser.

For å sikre oss den nødvendige kompetansen til å arbeide med de nye problemstillingene, har vi fått med Samfunnsøkonomisk analyse på laget. Samarbeidet gir et større fagmiljø og flere datakilder å spille på. Dette skal vi utnytte til å gjennomføre nye analyser og forbedre eksisterende analyser.

Vi ser fram til å starte arbeidet, og første rapport skal leveres allerede i februar 2021.

Trond Erik Lunder er prosjektleder, mens Marit Kvernenes, Brynjulv Eika og Ailin Aastvedt er med i teamet fra Telemarksforsking. Fra Samfunnsøkonomisk Analyse har vi med oss Rolf Røtnes og Emil Cappelen Bjøru.