Amalie og Cecilie får masterstipend

juli 8, 2021

Telemarksforsking sine to masterstipend for høsten 2021 går til Amalie fra USN og Cecilie fra UiA.

Amalie Haugen Røimål og Cecilie Skogstad Flatebø vant frem blant totalt 12 søkere til Telemarksforskings utlysning av masterstipend 15. juni 2021. De får dermed 15 000 kr. hver i stipend og får hver sin Telemarksforsker som sparringspartner for oppgaven.

 

Kommersialisering av kulturarv

Amalie Haugen Røimål tar en master i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun bruker KRAFT-prosjektet i Nome som case for å undersøke kommersialisering av kulturarv.

– Masteroppgaven min skal belyse ringvirkningene av og metoden som er brukt i et konkret EU Interreg prosjekt kalt CUPIDO/Kraft som de siste tre årene er jobbet med i Nome kommune for å skape arbeidsplasser og fortjeneste. Et prosjekt som har satt sine spor både i et lite lokalsamfunn og i en ganske stor region. Planen min er å gå inn i dybden for å finne ut hva slags virkemidler som skal til for at kulturaktører skal bli kulturentreprenører og om prosjekter av denne skala kan fungere som en øyeåpner for andre små lokalsamfunn eller regioner, forteller Amalie.

Sparringsforsker blir avklart på et senere tidspunkt og er avhengig av spissingen av oppgaven.

 

Forebygging av seksuelle overgrep

Cecilie Skogstad Flatebø tar en master psykososialt arbeid ved Universitetet i Agder. Hun tar for seg pedagogers erfaring med verktøyet «kroppen min» i barnehager og temaet er forebygging av seksuelle overgrep.

– Jeg er interessert i å få en dypere forståelse av pedagogers erfaring og bruken av verktøyet i barnehagen. Det er ønskelig at studien er med på å skape refleksjon rundt verktøyet, samt øke interessen hos fagfolk i barnehagen om tematikken, sier Cecilie.

Monica Bjerklund er sparringsforsker fra Telemarksforsking. Monica er seniorforsker innen helse, velferd og utdanning og har over tjue års erfaring med forskning, vitenskapelig publisering, formidling, undervisning og veiledning innen vitenskapsteori og metode, pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, barnevern, psykososial helse blant barn og unge, psykisk helsearbeid og flerkulturelt arbeid.

 

Neste søknadsfrist er 15. desember

For studenter som skriver masteroppgave våren 2022, uavhengig av når de leverer, er neste frist for å søke masterstipend 15. desember 2021. Da blir det delt ut to nye stipend.

Studenten får

  • 15 000 kr i stipend
  • Sparring med en forsker fra Telemarksforsking (tidsavgrensa)
  • Det er muligheter for å knytte seg opp til pågående forskingsprosjekter ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Dette blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking

 

Studenten bidrar med

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter at levert oppgave

 

Søknadsprosess

Send en kort omtale (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til leikvoll@tmforsk.no. Søknaden bør omhandle teori, problemstilling og metode. Du skriver i tillegg noen setninger om hvorfor du mener at temaet ditt er faglig relevant for oss. Søknadene blir vurdert av faggruppelederene etter følgende kriterier og vekting:

  • Generell prosjektkvalitet (70 %)
  • Relevans for fagområdene til Telemarksforsking (30 %)

 

Telemarksforsking holder til i Bø i Telemark, og er et nasjonalt, samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt. Vi ønsker søkere fra heile Norge.