Ailin Aastvedt Ailin Aastvedt Foto: Even Lundefaret

Ailin er ny leder av FOKUS-instituttene

juni 5, 2024

Tredje mai i år ble vår direktør Ailin Aastvedt utnevnt til leder av FOKUS, fellesorganisasjonen for forskningsinstituttene i regionene som består av Møreforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforsking, NORSUS og Telemarksforsking. Vi har tatt en prat med henne om vervet som leder.

Gratulerer som ny leder av FOKUS-instituttene! Hvilke tanker gjør du deg om det nye vervet?

– Jeg gleder meg til å jobbe med å styrke de regionale forskningsinstituttenes rolle. Med de utfordringene vi står overfor i dag trenger vi den anvendte forskningen mer enn noen gang. Både staten og kommunene er opptatt av at forskningen må tas raskere i bruk. De regionale forskningsinstituttene er anvendte forskingsinstitutt som jobber med politikknære problemstillinger, noe som også gjenspeiles i visjonen til Telemarksforsking: Kunnskap som brukes i samfunnet.

 

Hva er FOKUS’ kjerneoppgaver?

– De regionale forskningsinstituttene sitt formål er å utvikle kunnskap og forskning som har andre perspektiver enn institutter i storbyene. Vi kan bidra med kompetanse, forskning og innovasjon for å utvikle regionene på deres premisser.

Samarbeidet mellom de regionale forskningsinstituttene er utrolig viktig for å utvikle instituttene videre. Vi jobber for å fremme våre interesser i forskingspolitikken regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi arbeider for økt forståelse for vår rolle i anvendt forskning og forskningsbasert innovasjon. Vi er alle små institutter hver for oss, men sammen har vi en mye større påvirkningskraft på utviklingen av sektoren.

Vi er også en samarbeids- og kompetanseorganisasjon for oss medlemmer.  Vi har et veldig tett samarbeid, og deler rutiner og systemer, og er viktig lederstøtte for hverandre.

 

Hva slags oppgaver blir viktige for FOKUS framover?

– Det skjer mye på det forskningspolitiske området for tiden. Stortingsmeldingen om forskningssystemet, også kalt systemmeldinga, er under utarbeidelse. Her har FOKUS-instituttene gitt sitt innspill til arbeidet med fremtidens forskningssystem. Vi vil følge nøye med på dette arbeidet fremover.

I oktober arrangerer vi også den årlige høstsamlingen for FOKUS-instituttene, hvor vi inviterer Kunnskapsdepartementet, forskningsrådet og andre sentrale departementet. Her er temaet forskningspolitikk, forskningssystemet og statsbudsjettet for 2025. På dag 2 av samlingen retter vi oppmerksomheten mot hvordan vi kan samarbeide enda tettere sammen fremover. I år vil temaet være samarbeid om administrative funksjoner.

 

Hvilke innsatsområder vil du som leder prioritere?

– Å jobbe forskningspolitisk og å styrke samarbeidet mellom FOKUS-instituttene. Det overordnede målet er å styrke de regionale forskningsinstituttene sin rolle, og utvikle forskning som er tett på de fagområdene vi jobber med.