NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Lødingen kommune - utredning av nullalternativet
Innbyggerundersøkelse Ullensvang kommune
Div småprosjekt MTH
Frøya kommune - utredning av nullalternativet
Innovative offentlige innkjøp
Framtidens etablerertjenste i Telemark
Vågan kommune og kommunereformen
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange - utredning kommunereformen
Regionale analyser 2016
Eidfjord kommune - drifts- og ressursgjennomgang
VRI 3 Telemark 2016
Sokndal kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang
Bardu kommune - utredning av nullalternativet
Bamble kommune - utredning av behov for kommunal bostøtte
Attraktivitet og verdiskaping
Samfunnsanalyse og prosessveiledning Krødsherad
Bamble kommune - prosessbistand for økonomisk omstilling
Framtidens næringsliv
Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune
Dyrøy kommune - utredning av 0-alternativet
Gode grep på veien til ny kommune
Flatanger kommune - utredning av 0-alternativet
Hedmark/Dalarna II
Lenvik kommune - utredning av 0-alternativet
Sørreisa kommune - utredning av 0-alternativet
Averøy kommune - utredning av 0-alternativet
Innovative pedagogiske metoder for endring i miljøholdning og miljøatferd
På nye stier: samarbeidsmodell mellom Nav Telemark og DNT Telemark
Østre Agder - økonomikapittel til strukturutredning
Rindal kommune - utredning av 0-alternativet
Agdenes kommune - utredning av 0-alternativet
Meldal kommune - utredning av 0-alternativet
Regionalpark Norefjell
VRI ekstra KM Heimat
Kommunereformen - rammeavtale for utredningsbistand
Fra Critica til scenekunst.no
Fjell, Øygarden og Sund - kommunestrukturutredning
Innbyggerundersøkelse Hardanger
Oppdal kommune - utredningsbistand kommunereformen
Flora kommune - utgreiing av samanslåingsalternativ
Lavangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater
Bluesbyen Notodden
Bjørnefjord-kommune - utgreiing av førestenader for ein ny kommune
Framtidig felleskirkelig samarbeid på Helgeland
Gratangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon
Utredning av kommunestruktur for Voss, Vik og Aurland
Utredning av kommunstruktur for Balestrand, Høyanger og Hyllestad
Landskap og livskvalitet
DuVerden
Nullpunktsanalyse kommunereformen
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Brukerundersøkelse DKS Buskerud
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
Evaluering av barnevernet i Drammen
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Evaluering av Akershusmuseet
Indikatorer for Buskerud
Innovasjon i offentlig sektor
Utgreiing om kommunereforma for Sogn regionråd
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
VRI ekstra KM Dyrskun
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Norsk kulturindeks 2015
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
The new minorities of Bucharest
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt