Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Småoppdrag, Ola
Konsekvenser av eventuell sammenslåing av Vefsn og Leirfjord kommuner
Kommuneoverskridende arealutfordringer
Sluttevaluering VRI Telemark
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
Analyse av tjenestetilbudet – Rus og psykisk helse
Etne kommune - ressursanalyse
Innovasjonsdialog skog (VRI3)
Dyrøy kommune - driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang
Kunnskapsstrategi Sogn og Fjordane
Konsekvenser av statlige budsjettføringer
Gjennomgang av distriktspolitikken
Kulturarvsfylket Vestfold
RFF / Modellutvikling tillit og regional vekst
Evaluering av museumsreformen i Rogaland
Osterøy kommune - utredning av sammenslåing
Kartlegging av behovet for eit kulturhus i Knarvik
Smarte hytter (VRI ekstra KM)
MØY - kvinnelig entrprenørskap
Grøn tankesmie Telemark
Telemark fylkeskommune - analyse av ressursbruk og prioriteringer
Frøya kommune - utredning av nullalternativet
Innovative offentlige innkjøp
Kompetansemegling i Buskerud
Regionale analyser 2016
VRI 3 Telemark 2016
Byregionprogram Notodden fase 2
Hedmark/Dalarna II
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Innovative pedagogiske metoder for endring i miljøholdning og miljøatferd
På nye stier: samarbeidsmodell mellom Nav Telemark og DNT Telemark
Fra Critica til scenekunst.no
Velferdsteknologi og tjenesteyting
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Bluesbyen Notodden
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Landskap og livskvalitet
DuVerden
Nullpunktsanalyse kommunereformen
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Indikatorer for Buskerud
Innovasjon i offentlig sektor
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
VRI ekstra KM Dyrskun
Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Evaluering av prøveordning med mobbeombud
Norsk kulturindeks 2015
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
The new minorities of Bucharest
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Tillit som drivkraft i regional utvikling
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager