NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Nye muligheter
VRI ekstra KM Heimat
Oppdal kommune - utredningsbistand kommunereformen
Målselv kommune - utredning av 0-alternativet
Lavangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Internevaluering og framtidsbilder for ViG
Bjørnefjord-kommune - utgreiing av førestenader for ein ny kommune
Framtidig felleskirkelig samarbeid på Helgeland
Bardu kommune - utredning av pleie- og omsorgstjenestene
Ulvik kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Gratangen kommune - utredningsbistand kommunereformen
Utredning kommunestruktur Stordal kommune
Nordmøre innbyggerundersøkelse kommunereformen
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon
Utredning kommunestruktur Fræna kommune
Utredning av kommunestruktur for Voss, Vik og Aurland
Utredning av kommunstruktur for Balestrand, Høyanger og Hyllestad
Landskap og livskvalitet
Handlingsplan for næringsutvikling i Buskerud
DuVerden
VRI ekstra KM AiR
VRI ekstra KM Telefrukt
VRI ekstra KM Langøya
Diverse foredrag - Ole Sverre
Lyngenfjord - utredning av kommunestruktur
VRI Benchmark 2015
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Brukerundersøkelse DKS Buskerud
Stor-Tromsø - utredning av kommunestruktur
Verdiskaping og Innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland
Evaluering av barnevernet i Drammen
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Nordøyvegen
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Utredning kommunestruktur Vestnes kommune
Utredning kommunestruktur Rauma kommune
Evaluering av Akershusmuseene
Indikatorer for Buskerud
Vinje kommune - revisjon av økonomireglementet
Meldal kommune - organisasjonsgjennomgang
Tokke kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Midt-Troms - utredning av kommunestruktur
Skaun kommune - innbyggerundersøkelse
Innovasjon i offentlig sektor
Utredning kommunestruktur Nesset kommune
Utgreiing om kommunereforma for Sogn regionråd
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Gjøvikregionen
Kommunestrukturprosess Gran og Lunner
UNESCO Rjukan/Notodden og lokal utvikling og verdiskaping basert på kulturarv
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
VRI ekstra KM Dyrskun
Rådgivningstjenster for 3K
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Sykkelstrategi og regional attraktivitet
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Norsk kulturindeks 2014
Evaluering av brukerstyrte sentra
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Byregionprogram Notodden
Høgskolens betydning for regional utvikling
The new minorities of Bucharest
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt