NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fremmedspråklig arbeidskraft i Vestfold

 

Formålet med prosjektet er å kartlegge arbeidsgivernes erfaringer med inkludering av fremmespråklige arbeidstakere.

go women affairs reasons why married men cheat
open women cheat redirect
why people cheat in marriage cheaters click here
dating a married man why do guys cheat cheat on my husband
why does husbands cheat read here dating sites for married people

Publiseringer i prosjektet    
Arbeid i sikte 2014