NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

HUSK erfaringskonferanse

 

Formålet med prosjektet er å oppsummere styringsgruppas erfaringer og anbefalinger i forhold til det videre arbeidet i HUSK Oslo.

why married men cheat on their wives dating for married women want men
why married men cheat on their wives why do men cheat women want men

Publiseringer i prosjektet    
HUSK Osloregionen 2012