NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bedre måling av kvalitet i kommunene

 

Formålet med prosjektet er å utvikle nye og bedre kvalitetsindikatorer for et utvalg kommunale tjenester.

wifes that cheat women that cheat with married men redirect
reasons people cheat redirect looking for affair
reasons people cheat women who cheat with married men looking for affair