NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom Notodden kommune: Prosjektbistand

Oppsummere og vurdere arbeidet for 2008, bistå i utvikling av prosjektdesig


Notodden kommune har for 2008-2011 mottatt prosjektmidler av Arbeids-og inkluderingsdirektoratet til gjennomføring av tiltak rettet mot bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Kommunen har, i samarbeid med NAV, igangsatt ulike tiltak. I 2008 og 2009   ønsket kommunen bistand til oppsummering og vurdering av arbeidet blant annet som ledd i videreutvikling av prosjektet. I 2010 ønsket kommunen aksjonsforskningstilnærming til utvikling av en helhetlig og samordnet tjenestemodell og koordinerende praksismetode i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier. I 2011 skal det rapporteres fra arbeidet, samt  utvikles handlingsplan for området.  

why married men cheat on their wives dating for married women want men
why married men cheat on their wives why do men cheat women want men