NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

VRI Telemark: Strategiar for auka attraksjonskraft

VRI Telemark: Strategiar for auka attraksjonskraft

Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft


Føremålet med prosjektet er å auke attraksjonskrafta til regionane i Telemark ved utvikling av regionale kulturøkonomiske strategiar basert på dialog, brei medverknad og regionale lærngsarenaer.

Modellutvikling går føre seg med utgangspunkt i samhandlingsarenaer i Midt-Telemark.

Prosjektet er ein del av VRI Telemark.

how to do an abortion abortion pill experiences click
abortion pills online abortion pill medication abortion abortion health risks
abortion pills online facts about abortion abortion health risks
how to do an abortion where do you get the abortion pill where to get an abortion

Publiseringer i prosjektet    
Berekraftig stadutvikling 2011
Attraktivt Midt-Telemark 2009
Hva er Telemark? 2009
Grøn og attraktiv midt i Telemark 2009
Kva er (Midt-)Telemark? 2009
Berekraft som strategisk grep for regional utvikling 2008